PolskiEnglishDeutsch

Aktualności

Liczba wyników na stronie:

Aktualności

Strona 1 / 603

Sprawdź przeszłość swojego auta w „Historii pojazdu” »
Koniec z kupowaniem przysłowiowego kota w worku. Od dziś możesz sprawdzić przeszłość samochodu, który zamierzasz kupić w kraju, a od stycznia przyszłego roku – za granicą.
czwartek, 21 grudnia 2017
Kolejne państwowe e-usługi - zamów i zapłać online »
Od dziś płatności za zamówione online akty stanu cywilnego można dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej. To kolejne ułatwienie dla obywateli w kontakcie z administracją i duży krok w budowie kompleksowego systemu państwowych e-usług.
czwartek, 21 grudnia 2017
Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 2018 r. »
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała rozporządzenia wykonawcze, które były niezbędne w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw[1]. Wkrótce rozporządzenia zostaną ogłoszone w Dzienniku Ustaw.
czwartek, 21 grudnia 2017
E-składka ZUS od 01.01.2018 r. - przypomnienie »
Od 1 stycznia 2018 roku wszystkie składki – bez względu na okres, którego dotyczą – trzeba będzie wpłacać na indywidulany numer rachunku składkowego. Dotychczasowe rachunki zostaną zamknięte.
czwartek, 21 grudnia 2017
Rozliczanie podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych w 2018 r. »
Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać zmiany w ustawach o PIT i CIT, które wprowadzają tzw. podatek minimalny, czyli podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości przekraczającej 10 mln zł.
czwartek, 21 grudnia 2017
Przyjęcie stanowiska Rady Unii Europejskiej w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego »
30 listopada br. Rada przyjęła podejście ogólne w sprawie rozporządzenia, które doprowadzi do utworzenia jednolitego portalu cyfrowego. Portal ma umożliwić obywatelom oraz przedsiębiorcom prosty dostęp do narzędzi jednolitego rynku tj. załatwienie różnych procedur administracyjnych, czy też zdobycie informacji urzędowych w jednym miejscu online. W ten sposób zapewnione będzie wsparcie w ich działalności transgranicznej prowadzonej w ramach Unii Europejskiej.
poniedziałek, 11 grudnia 2017
Ułatwienia dla przedsiębiorców - wygodny i szybki e-KRS »
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy, która wprowadza przełomowe ułatwienia dla przedsiębiorców. Dzięki zmianom niemal wszystkie sprawy związane z Krajowym Rejestrem Sądowym przedsiębiorca załatwi szybko i wygodnie przez internet.
poniedziałek, 11 grudnia 2017
Bezpłatny certyfikat z ZUS – nowe rozwiązanie dla lekarzy, którzy wystawiają elektroniczne zwolnienia lekarskie »
Od 1 grudnia na portalu PUE ZUS udostępniliśmy lekarzom nową metodę podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) – bezpłatny certyfikat z ZUS.
poniedziałek, 11 grudnia 2017
Uwaga na fałszywe e-maile rzekomo przesyłane przez KAS »
Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) otrzymały informację o rozsyłanych na skrzynki pocztowe obywateli i przedsiębiorców wiadomościach, które zawierają załącznik ze złośliwym kodem, udający deklarację. W polu nadawcy widnieje Krajowa Administracja Skarbowa, chociaż wiadomości faktycznie wysłane zostały z zagranicznych, prawdopodobnie przejętych kont pocztowych.
poniedziałek, 11 grudnia 2017
Kary za cofanie liczników w autach »
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w prawie, które mają ukrócić oszukańczy proceder „przekręcania” liczników w używanych autach. Samochodowi kanciarze, a także ich pomocnicy, są dziś praktycznie bezkarni. Ofiarą oszustów padają nieświadomi nabywcy, którzy na zakup wymarzonych czterech kółek wydają często ostatnie oszczędności.
czwartek, 30 listopada 2017
Ustawa o płatnościach bezgotówkowych w konsultacjach publicznych »
Nie można mówić o konkurencyjnej gospodarce opartej na innowacjach, bez umożliwienia obywatelom i przedsiębiorcom szybkiego i wygodnego dostępu do cyfrowych rozwiązań. Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych. Oprócz upowszechnienia ich stosowania, ustawa ma przyczynić się do zastąpienia części transakcji gotówkowych, cyfrowymi instrumentami płatniczymi czyli kartami, przelewami, blikiem oraz płatnościami mobilnymi.
czwartek, 30 listopada 2017
Nowe adresy poznańskich urzędów skarbowych »
W okresie od listopada 2017 r. do stycznia 2018 r. 5 poznańskich urzędów skarbowych wraz z Izbą Administracji Skarbowej w Poznaniu zmieni swoje lokalizacje. Sprawdź, czy Twój urząd jest wśród nich.
czwartek, 30 listopada 2017
Prezydent podpisał nowelizację przepisów dot. prewencji wypadkowej »
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Tym samym zostały doprecyzowane zasady realizowanej przez ZUS prewencji wypadkowej.
czwartek, 30 listopada 2017
STAŻ PRACY MOGĄ UDOKUMENTOWAĆ "STARE" DOWODY OSOBISTE »
Stare dowody osobiste, wydawane w formie zielonej książeczki, książeczki zdrowia oraz zeznania świadków mogą potwierdzić staż pracy, od którego zależy wysokość emerytury – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rzecznik prasowy ZUS Wojciech Andrusiewicz wyjaśnił w rozmowie z PAP, że w sytuacji, kiedy podatnik nie ma dokumentów, które bezpośrednio potwierdzają lata pracy, pomocny może być m.in.
poniedziałek, 20 listopada 2017
Projekt zmian w PIT i CIT - amortyzacja dziedziczonego majątku na dotychczasowych zasadach »
Ministerstwo  Finansów  i  Ministerstwo  Rozwoju  ponownie  przeanalizowały projekt   nowelizacji   ustawy   PIT   i  CIT.  Uzgodniły,  że  amortyzacja dziedziczonego  majątku  powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach. W odniesieniu  do  darowizn zaproponowane zostanie rozwiązanie które umożliwi kontynuację  amortyzacji.  Zmiany  odpowiadają na postulaty zgłaszane przez środowiska firm rodzinnych.
poniedziałek, 20 listopada 2017
Pomoc przy zbiorach owoców i warzyw »
Zgodnie z oczekiwaniami środowiska rolniczego, dotyczącymi wsparcia rolników przy zbiorach owoców i warzyw, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten ma na celu uregulowanie kwestii związanych z zabezpieczeniem społecznym pomocników rolnika przy zbiorach w gospodarstwie rolnym poprzez określenie nowego rodzaju umowy cywilno-prawnej o pomocy przy zbiorach w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
poniedziałek, 20 listopada 2017
Ministerstwo Finansów: likwidacja deklaracji podatkowych VAT »
Dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów Wojciech Śliż zapowiedział, że Ministerstwo Finansów jest zdecydowane zlikwidować
poniedziałek, 20 listopada 2017
Obowiązek złożenia oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych »
Do 31 marca 2018 r. podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają obowiązek złożyć pierwsze oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych wraz z roczną deklaracją CIT-8. Podatnicy, których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości były wyższe niż równowartość 10 mln euro w danym roku podatkowym są zobowiązani do zeznania podatkowego dołączyć uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję.
poniedziałek, 13 listopada 2017
Rząd przyjął projekt ustawy o doradcach restrukturyzacyjnych »
Na poniedziałkowym (30 października) posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która określa wymogi stawiane doradcom restrukturyzacyjnym i wprowadza skuteczny nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością doradców. 
poniedziałek, 13 listopada 2017
Ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową związaną z nadużyciem zwolnienia podatkowego dla dywidend »
Ministerstwo Finansów zidentyfikowało przypadki nadużywania zwolnienia podatkowego dla dywidend poprzez dokonywanie ich wypłat z wykorzystaniem spółek pośredniczących.
poniedziałek, 13 listopada 2017