PolskiEnglishDeutsch

Aktualności

Liczba wyników na stronie:

Aktualności

Strona 2 / 603

Jak ułatwić mikroprzedsiębiorcom składanie JPK_VAT »
  • Elektroniczne programy do prowadzenia ewidencji VAT i generowania JPK_VAT dla mikrofirm mogą powstać we współpracy Ministerstwa Finansów (MF) i producentów sprzętu IT.
  • To szansa na szersze dotarcie do najmniejszych przedsiębiorców, którzy od 2018 r. będą mieć obowiązek składania elektronicznej ewidencji VAT.
  • MF proponuje, aby programy dla mikrofirm w określonym zakresie były udostępniane im bezpłatnie.
Spotkanie na temat wizji rozwoju Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) i możliwości zaangażowania producentów programów finansowo-księgowych w tworzenie aplikacji przyjaznych dla mikrofirm odbyło się 27 października 2017 r. w Ministerstwie Finansów.
poniedziałek, 13 listopada 2017
Nowe skróty nazw urzędów celno-skarbowych w stemplach »
Wszystkie podmioty korzystające z procedury „VAT-ZWROT
poniedziałek, 30 października 2017
KAS usprawni odprawy i kontrole celne »
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) planuje rozszerzenie stosowania instytucji Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO).
poniedziałek, 30 października 2017
Rodzina 500 plus: kiedy koordynacja świadczeń? »
Wsparciem programu „Rodzina 500 plus” do końca sierpnia br. objętych zostało prawie 4 mln dzieci. Trwa przyjmowanie wniosków na nowy okres. Jeżeli złożymy go w październiku to mamy gwarancję otrzymania 500+ na cały okres świadczeniowy.
poniedziałek, 30 października 2017
Rejestr Zastawów Skarbowych będzie prowadzony w Szczecinie »
Od 17 października 2017 r. Rejestr Zastawów Skarbowych (RZS) prowadzi Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.
poniedziałek, 30 października 2017
Zwolnienie podmiotowe od podatku VAT »
Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 t.j.) zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.
poniedziałek, 23 października 2017
Zgłoś utratę dowodu osobistego – start poprawionej e-usługi »
Ponad pół miliona Polaków zgłasza rocznie utratę, zaginięcie lub zniszczenie dowodu osobistego. Od dziś mogą w wygodny sposób zrobić to online, bez udawania się do urzędu. Wszystkie formalności załatwią z domu - wygodnie, szybko i bezpiecznie. Nowy formularz jest bardziej intuicyjny, a dane zaciągają się do niego automatycznie.
poniedziałek, 23 października 2017
Od 1 stycznia 2018 r. JPK_VAT prostszy dla przedsiębiorców »
Nowa, uproszczona struktura JPK_VAT, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2018 r., to wynik konsultacji z przedsiębiorcami.
poniedziałek, 23 października 2017
Więcej deklaracji podatkowych bez podpisu kwalifikowanego »
Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. dot. sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U.2017.1802) weszło w życie 1 października 2017 r.
poniedziałek, 23 października 2017
Wyłączenie gminy z obowiązku płacenia podatku VAT przy realizacji niektórych zadań w zakresie edukacji. »
Wyrokiem z dnia 9 czerwca 2017 r. sygn. akt: I FSK 1271/15 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) gmina nie będzie podatnikiem podatku VAT realizując zadania w zakresie edukacji w postaci organizacji: stołówek szkolnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, uczestnictwa dzieci i młodzieży w widowiskach artystycznych i nauce pływania oraz uczestnictwa dzieci i młodzieży w wymianie międzynarodowej. Naczelny Sąd Administracyjny w przedmiotowym orzeczeniu przyjął, że świadczenie usług dla uczniów w postaci przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej, organizowanie wycieczek przez szkołę, nauki pływania dla uczniów i wymiany międzynarodowej nie mają charakteru komercyjnego i uznał, że gmina (w ramach, której działa jednostka samorządu terytorialnego jakim jest szkoła) nie prowadzi działalności gospodarczej, a zatem nie działa jako podatnik. Świadczy o tym fakt, że opłaty pobierane od rodziców uczniów nie mają charakteru komercyjnego (uzasadnionego pełnym rachunkiem ekonomicznym, typowym dla działalności przedsiębiorców), a w niektórych przypadkach uczniowie zwalniani są z ponoszenia opłat.
poniedziałek, 23 października 2017
Skuteczna pomoc dla małych i średnich firm »
Na wtorkowym (3 października) posiedzeniu rząd przyjął przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości rozwiązania ułatwiające i przyspieszające udzielanie pomocy publicznej na naprawę małych i średnich firm, które znalazły się w trudnej sytuacji.
czwartek, 12 października 2017
E-składka od stycznia 2018 r. »
Od 1 stycznia 2018 r. będzie można opłacić składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Od 1 października Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wysyłał listem poleconym informacje o nowym numerze rachunków.
czwartek, 12 października 2017
JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku »
Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.
czwartek, 12 października 2017
Formularze IGH dot. gier hazardowych można już składać elektronicznie »
  • Ministerstwo Finansów udostępniło interaktywny formularz IGH-1 wraz z załącznikiem IGH/1A dla podmiotów, które urządzają gry hazardowe.
  • Za ich pomocą można składać informację za 3. kwartał 2017 r., tj. w terminie do 21 października 2017 r.
Interaktywny formularz IGH-1 (Informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych) wraz z załącznikiem IGH/1A (Informacja dotycząca funkcjonowania ośrodka gier) jest dostępny na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. System e-Deklaracje jest gotowy do przyjmowania danych z tych formularzy.
czwartek, 12 października 2017
Konwencja MLI nie zmieni sposobu rozliczania podatków przez Polaków żyjących za granicą »
  • Przyjęcie tzw. konwencji MLI nie zmieni sposobu rozliczania podatków przez Polaków mieszkających i żyjących za granicą, w tym w Wielkiej Brytanii.
  • Nie będą oni objęci opodatkowaniem w Polsce.
  • MLI to konwencja, która ma uniemożliwiać optymalizacje podatkowe wielkim korporacjom.
Wielostronna konwencja podatkowa (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, tzw. konwencja MLI) to umowa podpisana 7 czerwca 2017 r. przez ponad 100 państw. W przypadku Polski zakłada ona zmianę zawartych przez nasz kraj 78 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. MLI ma skuteczniej przeciwdziałać agresywnym optymalizacjom podatkowym na skalę międzynarodową. Wejście w życie pierwszych zmian do umów podatkowych zakładane jest przez OECD na początek 2018 r. (z uwagi na konieczność ratyfikacji i innych procedur wymaganych przez prawo wewnętrzne państw przystępujących do konwencji). Jednakże zmiany wynikające z Konwencji będą miały zastosowanie dopiero od następnego po ratyfikacji roku kalendarzowego lub nawet później.
czwartek, 5 października 2017
Nieprawidłowe określanie podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych w formie zestawów »
Do Ministerstwa Finansów docierają sygnały o nieprawidłowym działaniu przez podatników polegającym na manipulowaniu podstawą opodatkowania VAT przy sprzedaży towarów w formie zestawów. Dotyczy to przede wszystkim zestawów (oferowanych jako promocyjne), składających się z towarów opodatkowanych podstawową stawką VAT oraz obniżoną stawką VAT.
czwartek, 5 października 2017
Twoja emerytura – zmiany od 1 października »
Od 1 października przywrócony został wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. To minimalny wiek, w którym można otrzymać świadczenie, ale nie jest to przymus. Dłuższa praca oznacza wyższe świadczenie. 
czwartek, 5 października 2017
Nowe zasady opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych »
5 września 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1557). Zgodnie z art. 1 pkt 2. ww. ustawa wprowadziła nową definicję pracownika (za którego występuje obowiązek opłacania składki na FGŚP).
czwartek, 5 października 2017
Płaca minimalna w górę »
2100 złotych – tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku. To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż obecnie. Od stycznia wzrośnie też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości  minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.
poniedziałek, 25 września 2017