PolskiEnglishDeutsch

Aktualności

Liczba wyników na stronie:

Aktualności

Strona 5 / 603

Ministerstwo Finansów utworzy listę podatników wykreślonych z Rejestru VAT »
Od 1 stycznia 2017 r. organom podatkowym rozszerzono zakres uprawnień do wykreślania podatników z rejestru VAT lub odmowy ich rejestracji. Podatnicy sprawdzający status swojego kontrahenta za pomocą wyszukiwarki na stronie MF nie mogą mieć zatem pewności, czy na dany dzień jest to informacja aktualna. Organy podatkowe nie nadążają z jej aktualizacją, dlatego Ministerstwo Finansów planuje stworzenie oficjalnej listy podatników VAT, którym odmówiono rejestracji, których wykreślono z rejestru oraz do niego przywrócono.
piątek, 28 kwietnia 2017
Nowe zasady zgłaszania przedsiębiorcy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych »
Od 19 maja 2017 roku obowiązywać zaczną nowe zasady zgłaszania działalności gospodarczej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku osób, które opłacają składki wyłącznie za siebie oraz fakultatywnie członków swoich rodzin i nie zatrudniają innych osób.
piątek, 28 kwietnia 2017
Wchodzi w życie ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. »
Ustawa z dnia 9 marca 2007 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 648) określa:
  • zasady i tryb dokonywania wymiany informacji podatkowych z innymi państwami,
  • właściwość organów w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi państwami,
  • obowiązki instytucji finansowych w zakresie wymiany informacji podatkowych na wniosek właściwego organu,
  • obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych o rachunkach raportowanych oraz zasady kontroli ich wykonywania,
  • obowiązki jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych ich dotyczących.
Należy zauważyć, że w przypadku umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska oraz umów międzynarodowych zawartych przez Unię Europejską, informacje podatkowe zostają udostępnione organowi właściwemu na zasadach określonych w tych umowach.
czwartek, 20 kwietnia 2017
Dostawa książek cyfrowych drogą elektroniczną nie korzysta z obniżonej stawki VAT – wyrok TSUE. »
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwa członkowskie nie mogą stosować obniżonej stawki VAT do dostawy książek cyfrowych drogą elektroniczną. TSUE uznał też, że jednoczesne dopuszczenie stosowania obniżonej stawki VAT do dostawy książek na jakimkolwiek nośniku fizycznym (np. na CD czy pendrivie) nie narusza zasady równego traktowania (wyrok TSUE z 7 marca 2017 r., sygn. C-390/15).
czwartek, 20 kwietnia 2017
Minimalna stawka godzinowa musi być przestrzegana »
Realizacji przepisów, dotyczących przestrzegania minimalnej stawki godzinowej, poświęcono spotkanie z dziennikarzami, które odbyło się 1 marca w MRPiPS. Wzięli w nim udział: minister Elżbieta Rafalska, sekretarz stanu Stanisław Szwed, prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska i Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć.
wtorek, 28 marca 2017
ECOFIN o obniżeniu VAT na książki i prasę »
W posiedzeniu Rady UE ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN), które odbyło się 21 marca 2017 r. w Brukseli, wziął udział wiceminister finansów Piotr Nowak.
wtorek, 28 marca 2017
MF i ZUS zaczynają współpracę nad rozwojem e-usług w administracji. »
13 marca 2017 r. wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki i prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska podpisali porozumienie w sprawie wymiany wiedzy, doświadczeń i wzajemnej współpracy w zakresie systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej.
poniedziałek, 20 marca 2017
Nauka na koszt przełożonego? »
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (ob. Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu) w interpretacji z dnia 17 lutego 2017 roku wyjaśnił, że pracownik skierowany przez pracodawcę na szkolenia czy kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, których koszt pracodawca pokrywa, jest zwolniony z podatku dochodowego.
poniedziałek, 20 marca 2017
Kary dla księgowych. »

poniedziałek, 20 marca 2017
Zmiany ws. świadectw pracy   »
Od nowego roku w związku z ustaniem zatrudnienia pracodawca, niezależnie od rodzaju umowy o pracę, jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza go zatrudnić w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia. 
poniedziałek, 13 luty 2017