PolskiEnglishDeutsch

Aktualności

Liczba wyników na stronie:

Aktualności

Strona 8 / 603

Płatność gotówka powyżej 15 tys. nie będzie kosztem »
Zgodnie z ustawą z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zmianie ulegnie forma płatności w przypadku transakcji powyżej 15 000 zł. Nowelizacja ta nie pozostanie obojętna dla podatników PIT prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą oraz podatników CIT w zakresie kosztów podatkowych. Przepisy zaczną obowiązywać od stycznia 2017 r.
wtorek, 30 sierpnia 2016
Aplikacja kliencka do wysyłania plików JPK »
Ministerstwo Finansów udostępnia darmową aplikację kliencką do przetwarzania danych firmowych do plików JPK_VAT. Aplikacja ma stanowić pomoc w dostosowaniu się do nowych wymogów resortu finansów. Tymczasowe rozwiązanie będzie w przyszłości zastąpione profesjonalną aplikacją, która umożliwi przedsiębiorcom przesyłanie plików JPK.
wtorek, 30 sierpnia 2016
Co dalej z systemem emerytalnym? »
W bieżącym roku zostanie przeprowadzony przegląd systemu emerytalnego. Stąd też w ramach obrad Rady Dialogu Społecznego rozpoczęła się dyskusja nad najważniejszymi kwestiami w tym zakresie: warunkami nabycia prawa do emerytury, zasadami waloryzacji, tytułami do ubezpieczeń społecznych.
wtorek, 30 sierpnia 2016
Przedłużenie terminu składania JPK_VAT »
Ministerstwo Finansów informuje, że w związku ze zgłaszanymi przez podmioty realizujące istotne zadania publiczne trudnościami w dostosowaniu się od 1 lipca 2016 r. do wymogu obligatoryjnego składania informacji o prowadzonej ewidencji w VAT (plik JPK_VAT) – pierwszy termin na złożenie tej informacji przypada na 25 sierpnia 2016 r. – na ukończeniu są prace związane z wydaniem rozporządzenia przedłużającego termin przekazania tej informacji.
wtorek, 30 sierpnia 2016
Cyfryzacja paragonów sposobem na zwiększenie wpływów z VAT »
Obecnie w ministerstwie trwają prace nad nowym standardem działania kas. Do końca 2016 r. powinien być gotowy projekt Centralnego Rejestru Paragonów, którego zmiany będą wprowadzane stopniowo od 2017 r. Według deklaracji wiceministra finansów, początkowo rejestracja elektroniczna paragonów nie będzie obowiązkowa.
środa, 24 sierpnia 2016
Stanowisko KSR ws. inwentaryzacji drogą spisu z natury »
Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. poz. 55.
środa, 24 sierpnia 2016
Podatek od niektórych instytucji finansowych – pojęcie „instytucji pożyczkowej” »
Ministerstwo Finansów informuje, że zgodnie ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 68) podatnikami tego podatku są nie tylko podmioty z sektora bankowego, ubezpieczeniowego oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, ale także instytucje pożyczkowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 1497, z późn. zm.).
środa, 24 sierpnia 2016
Źródła wiedzy o statusie majątkowym podatnika »
Podatnicy w stosunku do których prowadzone jest postępowanie dotyczące dochodów nieujawnionych, często nie są świadomi o sposobach pozyskiwania informacji o ich statusie majątkowym przez Urzędy Skarbowe.
środa, 24 sierpnia 2016
Uchwalono niższą 15 % stawkę CIT »
Sejm przyjął nowelizację zakładającą wprowadzenie obniżonej (15 zamiast 19 proc.) stawki podatku dochodowego CIT. Z preferencyjnej stawki korzystać będą mogły m.in. przedsiębiorstwa o rocznych obrotach na poziomie do 1,2 mln. euro. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
środa, 24 sierpnia 2016
ZASADA NEUTRALNOŚCI PODATKOWEJ VAT – WYROK TSUE »
Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że zasada neutralności podatkowej Vat nie jest ograniczona zasadą terytorialności. Zarówno Vat naliczony i należny nie muszą zaistnieć w tym samym państwie członkowskim równolegle. Zasada neutralności ma znaczenie pierwszorzędne.
poniedziałek, 8 sierpnia 2016
POLSKIE PRAWO CELNE DOSTOSOWANE DO NORM UE »
W ubiegłym tygodniu Prezydent podpisał nowelizację Prawa celnego. Nowelizacja ma na celu dokonanie w polskim porządku prawnym zmian służących stosowaniu unijnego kodeksu celnego oraz przepisów wykonawczych.
poniedziałek, 8 sierpnia 2016