PolskiEnglishDeutsch

Firma

Wspólnicy

Szymon Dalc - Prezes Zarządu
doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych w latach 2002 -2010. Pełnił obowiązki Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodniczącego Komisji Finansowej, Przewodniczącego Komisji Ofert. Aktywny uczestnik wielu innych komisji stałych Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Wykładowca współpracujący z wieloma firmami szkoleniowymi. Autor licznych publikacji w Gazecie Prawnej.

Jarosław Ochocki - Członek Zarządu
doradca podatkowy i biegły rewident, specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz rachunkowości. Autor publikacji w Gazecie Prawnej.

Ewa Katarzyna Dalc
doradca podatkowy, specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Pracowała aktywnie w samorządzie zawodowym biorąc udział w tworzeniu aktów prawa korporacyjnego. Była m.in. sekretarzem Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Autorka publikacji, między innymi w Gazecie Prawnej oraz Doradcy Podatnika.

Elżbieta Ochocka
doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego w latach 2007 - 2010. Autorka publikacji w Rzeczpospolitej, Przeglądzie Podatkowym, Echach Nadnoteckich.