Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Czy limit zwolnienia z VAT będzie niższy

21 września 2015 r.

Prowadzę działalność gospodarczą od 2010 r. Korzystam ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług. Obecnie limit zwolnienia wynosi 150 tys. zł, ale słyszałem, że od przyszłego roku ma być zmniejszony do 45 tys. zł. Czy to prawda?

Aktualny limit zwolnienia podmiotowego przewidziany w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT i wynoszący 150 tys. zł Polska stosuje na podstawie decyzji Rady 2009/790/WE, która upoważnia Polskę, do 31 grudnia 2012 r. i w drodze odstępstwa, do przyznania zwolnienia z VAT podatnikom, których roczny obrót nie przekracza równowartości 30 000 euro w walucie krajowej, przeliczanych zgodnie z kursem wymiany w dniu przystąpienia. Bez tego odstępstwa limit zwolnienia podmiotowego powinien wynosić w przypadku Polski równowartość w złotych kwoty 10 000 euro, jak to było w pierwszych latach po wejściu do Unii Europejskiej (zob. art. 287 pkt 14 dyrektywy 2006/112/WE). Decyzją wykonawczą Rady 2012/769/UE środek w postaci odstępstwa przewidziany w decyzji 2009/790/WE został przedłużony do 31 grudnia 2015 r. Zatem jeżeli Polska nie uzyskałaby zgody na dalsze stosowanie tego odstępstwa, to od 1 stycznia 2016 r. powinna przywrócić niższy limit zwolnienia wynoszący 10 000 euro w walucie krajowej zgodnie z kursem wymiany z dnia przystąpienia, tj. z 1 maja 2004 r., czyli 4,8122 zł (dokonując przeliczeń na waluty krajowe państwa członkowskie mogą zaokrąglać otrzymane kwoty do 10 proc. w górę lub w dół).


Marcin Szymankiewicz, Gazeta Prawna 2015-09-14