Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Dobrowolne umorzenie to nie umowa sprzedaży

14 września 2015 r.

Czy organ podatkowy może określić wynagrodzenie z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia, gdy odbiega ono znacznie od wartości rynkowej?

Zgodnie z art. 199 par. 1 kodeksu spółek handlowych udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko wtedy, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki.


Gazeta Prawna 2015-09-07