Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nowa definicja niewypłacalności: Zarząd łatwiej uwolni się od odpowiedzialności

7 września 2015 r.

Za cztery miesiące zacznie obowiązywać nowa, względniejsza dla dłużników definicja niewypłacalności.

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie większość przepisów nowej ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978) oraz obszerna nowelizacja ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (opublikowana w tym samym Dz.U.). Ta druga będzie się od tej pory nazywała Prawo upadłościowe i będzie dotyczyła tylko postępowań likwidacyjnych.

Jednocześnie zmienią się przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania publicznoprawne na wypadek niewypłacalności spółek kapitałowych (oraz spółek kapitałowych w organizacji).


Łukasz Warmiński, Gazeta Prawna 2015-09-01