Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Jak fiskus uszczelnia system podatkowy

17 sierpnia 2015 r.

Od początku tego roku cash-back został objęty 19-proc. podatkiem. Okazuje się jednak, że organy podatkowe traktują tę usługę jak sprzedaż premiową z 10-proc. opodatkowaniem.

Od ponad pół roku banki powinny pobierać 19-proc. PIT od promocji cash-back [ramka 1], z których korzystają ich klienci. Stosowne regulacje pod hasłem uszczelniania systemu podatkowego w Polsce wprowadziła nowelizacja ustawy o podatkach dochodowych. [ramka 2] Problem jednak w tym, że organy podatkowe cash-back traktują jako sprzedaż premiową, a ta – jak wiadomo – jest objęta 10-proc. stawką podatku dochodowego. Wydaje się zatem, że – na życzenie fiskusa – nowy artykuł ustawy o PIT jest martwy.

Praktyka sprzeczna z przepisami

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który został wprowadzony ustawą z 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328).

Zgodnie z tym przepisem z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19 proc. (liczony od wartości świadczenia). Mimo takich regulacji ustawowych praktyka jest inna. Wydaje się, że przepisy te są wręcz pomijane. Od początku roku wydawane są bowiem interpretacje potwierdzające, że cash-back to sprzedaż premiowa, która podlega 10-proc. zryczałtowanemu PIT i w której nagrody do 760 zł są zwolnione z podatku dochodowego.


Agnieszka Wasilewska, Gazeta Prawna 2015-08-10