Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostawy

3 sierpnia 2015 r.

Jeżeli prawo do rozporządzenia towarem jest przenoszone na nabywcę z chwilą wydania firmie kurierskiej, to w tym momencie powstaje obowiązek podatkowy w VAT – potwierdził dyrektor łódzkiej izby.

Z pytaniem wystąpił podatnik, który w ramach prowadzonej sprzedaży korzysta z pośrednictwa firm spedycyjnych i poczty. Wyjaśnił, że w momencie odbioru towaru przez firmę spedycyjną przechodzi na nią ryzyko przypadkowej utraty rzeczy, natomiast on sam jest stroną w ewentualnym postępowaniu odszkodowawczym. Kupujący może też odebrać towar bezpośrednio z magazynu. Umowa sprzedaży nie zawiera żadnych klauzul precyzujących moment dostawy. Podatnik uważał, że w takiej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje w miesiącu przekazania towaru wraz z fakturą kurierowi lub poczcie.


Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna 2015-07-27