Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Lider konsorcjum rozlicza tylko swoją dostawę

15 czerwca 2015 r.

Podmiot pośredniczący między członkami konsorcjum a organizatorem przetargu może uwzględniać w przychodach i obrotach jedynie swoją część przedmiotu zamówienia – orzekł WSA w Warszawie.

Chodziło o spółkę, która wraz z innymi podmiotami założyła konsorcjum w celu wyprodukowania i dostarczenia samochodu specjalistycznego dla jednego z ministerstw Azerbejdżanu. Umowa konsorcjum precyzyjnie określała podział obowiązków – każda spółka była zobowiązana wykonać określoną część samochodu w zamian za stosowne wynagrodzenie. Ponadto przewidywała, że każdy jej członek pozostaje właścicielem wyprodukowanej części aż do chwili odbioru samochodu przez zamawiającego. Sposób rozliczeń zakładał, że każdy członek konsorcjum wystawi fakturę na swoją część przedmiotu zamówienia, adresowaną bezpośrednio na zamawiającego i prześle ją do lidera, a ten, na podstawie zebranych faktur cząstkowych, wystawi fakturę zbiorczą i wyśle ją do zamawiającego. Każdy z konsorcjantów miał też udzielać we własnym zakresie gwarancji na swoją część przedmiotu umowy.


Katarzyna Rosik, Gazeta Prawna 2015-06-10