Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Faktoring to sterowanie sytuacją finansowo-majątkową

25 majaa 2015 r.

Potencjalne korzyści widać wyraźnie, gdy zostanie wprowadzony do ksiąg po raz pierwszy. Wtedy najczęściej wzrasta wynik finansowy netto. Co skutkuje poprawą wskaźników rentowności czy płynności

Faktoring występuje w praktyce gospodarczej nie od dziś. Jednak obecnie zauważyć można widoczny wzrost zainteresowania tym produktem. Z czego wynika taka zmiana? Czynników jest wiele. Warto jednak zwrócić uwagę na co najmniej dwa z nich. Po pierwsze, coraz częściej słyszy się o problemach ze ściągalnością należności w firmach. Poziom zatorów płatniczych w polskich przedsiębiorstwach niepokojąco wzrasta. Po drugie, spadające stopy procentowe są impulsem zachęcającym do podejmowania inwestycji. Skutkiem tego jest wzrost zainteresowania kredytodawców sprawozdaniami finansowymi spółek, a dokładniej ich kondycją finansowo-majątkową.


Małgorzata Roman, Gazeta Prawna 2015-05-18